Noutati

Targul Educatiei - 2018

 

 

Concursul Național de Dans SNAC „Impreuna pentru viitor”- etapa regionala

Satu Mare - 4 mai 2018

 

 

Situatia statistica a copiilor cu parinti  plecati la munca in strainatate  - 2018

 

 

Repartizarea copii pentru evaluarea psihosomatica, februarie-martie 2018

 

 

 

Lista centrelor de evaluare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii la scoala, pentru anul scolar 2018-2019

 

 

 

 

CJRAE Satu Mare  - 10 ani impreuna! - 27 noiembrie 2017

 

 

Cercurile pedagogice ale consilieri și logopezilor

 

 

Saptamana legumelor si fructelor donate (20 - 24 noiembrie 2017)

 

 

Festivalul voluntariatului, editia a II-a - 4 octombrie 2017

 

Consfatuiri judetene ale  coordonatorilor si profesorilor voluntari SNAC

 

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica

 

Plan Managerial al CJRAE, an scolar 2017- 2018

 

Plan operational, al CJRAE  an scolar 2017-2018

 

Raport de activitate al CJRAE, an scolar  2016-2017

 

 

Campania de orientare scolara si profesionala "Imi construiesc viitorul!"  - 4 aprilie -31 mai 2017

 

 

Evaluarea psihosomatica a copiilor in vederea înscrierii la scoala

 

-Stuatie privind copiii cu parinti plecati la munca in strainatate - 2016

 

- Documente necesare obtinerii Certificatului de orientare scolara si profesionala

 

- ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap,a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum și in vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilităti și/sau cerințe educationale speciale

 

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului de profesor in centre și cabinete de asistență psihopedagogică.

 

Proiectul de dezvoltare institutionala al CJRAE pe perioada 2016-2021

 

- Broșura Șansele copiilor

 

Informatii evaluare pentru obtinerea Certificatului de orientare scolara si profesionala

Serviciul de Evaluare, Orientare Scolară si Profesională (SEOSP) funcționează conform dispozițiilor Ordinului nr. 1985/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sănatății Sociale și Persoanelor Vârstnice  publicat in Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016

                     

                                                                                                           

SEOSP Satu Mare oferă servicii de evaluare, de asistenţă psihoeducaţională şi de orientare şcolară şi profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).

Evaluarea este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului/tânărului cu CES.     

Scopul evaluării este de a stabili dacă elevul/copilul/tânărul are sau nu CES, în vederea orientării şcolare şi profesionale a acestuia.      

Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învăţământul preuniversitar.

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia şi acţiunea educaţională şi de a propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a stabili serviciile educaţionale optime în funcţie de nevoile specifice ale copilului/elevului/tânărului cu CES.

Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului se face din punct de vedere: medical, psihologic, educaţional şi social.       

   

Componenţa SEOSP                                                                                               

- Profesori psihologi atestaţi în psihologie educaţională și orientare școlară și profesională:

  • Cuţin Bianca
  • Balint Katalin

- Profesori consilieri cu specializarea psihopedagogie specială/ pedagogie: 

  • Jurge Raluca
  • Marchis Adriana

- Profesor logoped: Biro Laura

- Asistent social: Suceveanu Marinela

 

Documentele necesare în vederea orientării şcolare şi profesionale

- dosar cu şină 

- cererea părintelui/ tutorelui legal adresată Comisiei de orientare şcolară şi profesională (tip);           

- copie acte de identitate copil/ elev/ tânăr (certificat de naştere/ C.I.);

- copii ale actelor de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;

 - copia documentului prin care se face dovadacă persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de ex. hotărâre a instantei sau hotărâre a comisiei pentru

protecția copilului;

- ancheta socială de la SPAS/ asistenții sociali din primării

- fișă medicală sintetică de la medicul de familie (tip)

- certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate

- fișă de evaluare psihologică (tip)

- fişă psihopedagogică (tip)                                                        

- copia foii matricole/ adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ

- copia ultimului certificat de orientare şcolară şi/sau profesională (dacă este cazul).

- alte documente în copie (Certificatul de incadrare in grad de handicap cu plan de recuperare, sentințe de divorț, bilete de ieșire din spital, etc. )

 

Formulare tipizate pentru obținerea certificatului de orientare scolara

 

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Centrul Logopedic Interscolar
Comisia de Orientare Scolara si Profesionala
Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala
Mediatorii scolari
Link-uri