Noutati

Targul Educatiei - 2018

 

 

Concursul Național de Dans SNAC „Impreuna pentru viitor”- etapa regionala

Satu Mare - 4 mai 2018

 

 

Situatia statistica a copiilor cu parinti  plecati la munca in strainatate  - 2018

 

 

Repartizarea copii pentru evaluarea psihosomatica, februarie-martie 2018

 

 

 

Lista centrelor de evaluare psihosomatica a copiilor in vederea inscrierii la scoala, pentru anul scolar 2018-2019

 

 

 

 

CJRAE Satu Mare  - 10 ani impreuna! - 27 noiembrie 2017

 

 

Cercurile pedagogice ale consilieri și logopezilor

 

 

Saptamana legumelor si fructelor donate (20 - 24 noiembrie 2017)

 

 

Festivalul voluntariatului, editia a II-a - 4 octombrie 2017

 

Consfatuiri judetene ale  coordonatorilor si profesorilor voluntari SNAC

 

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica

 

Plan Managerial al CJRAE, an scolar 2017- 2018

 

Plan operational, al CJRAE  an scolar 2017-2018

 

Raport de activitate al CJRAE, an scolar  2016-2017

 

 

Campania de orientare scolara si profesionala "Imi construiesc viitorul!"  - 4 aprilie -31 mai 2017

 

 

Evaluarea psihosomatica a copiilor in vederea înscrierii la scoala

 

-Stuatie privind copiii cu parinti plecati la munca in strainatate - 2016

 

- Documente necesare obtinerii Certificatului de orientare scolara si profesionala

 

- ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap,a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum și in vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilităti și/sau cerințe educationale speciale

 

ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului de profesor in centre și cabinete de asistență psihopedagogică.

 

Proiectul de dezvoltare institutionala al CJRAE pe perioada 2016-2021

 

- Broșura Șansele copiilor

 

Informatii

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor / tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) se realizează de către Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP), la propunerea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP).  

Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal a intereselor, aspiraţiilor, cunoştintelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particulariăţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.

 

Beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt:        

 

a) copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului Judetean Satu Mare, prin serviciul de evaluare complexă al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare (DGASPC);

 b) copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) evaluaţi de serviciul de evaluare si orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare (CJRAE).

 

Componenţa COSP în anul scolar 2014 - 2015  este următoarea:                                    

Preşedinte: Cristea Sînziana, directorul CJRAE

Vicepreşedinte: Crasnai Mihaela Elena Ana, secretar al Consiliului Judeţean Satu Mare           

Membri:

- Miclăus Judit, inspector şcolar pentru învăţământul special şi special integrat                        

- Maier Mariana Adina, reprezentant al DGASPC Satu Mare          

- Costin Ramonal, director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare        

- Corbu Marinela, asistent social CJRAE Satu Mare cu rol de secretar al COSP

 

Competenţele COSP sunt următoarele:                                

a) emite certificatele de orientare/reorientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE;                                                          

b) colaborează cu DGASPC Satu Mare, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.

 

 

 

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Centrul Logopedic Interscolar
Comisia de Orientare Scolara si Profesionala
Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala
Mediatorii scolari
Link-uri