Informatii

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor / tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) se realizează de către Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP), la propunerea Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP).  

Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal a intereselor, aspiraţiilor, cunoştintelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particulariăţi psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.

 

Beneficiarii certificatelor de orientare şcolară şi profesională sunt:        

 

a) copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului din cadrul Consiliului Judetean Satu Mare, prin serviciul de evaluare complexă al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare (DGASPC);

 b) copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) evaluaţi de serviciul de evaluare si orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Satu Mare (CJRAE).

 

Componenţa COSP în anul scolar 2014 - 2015  este următoarea:                                    

Preşedinte: Cristea Sînziana, directorul CJRAE

Vicepreşedinte: Crasnai Mihaela Elena Ana, secretar al Consiliului Judeţean Satu Mare           

Membri:

- Miclăus Judit, inspector şcolar pentru învăţământul special şi special integrat                        

- Maier Mariana Adina, reprezentant al DGASPC Satu Mare          

- Costin Ramonal, director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare        

- Corbu Marinela, asistent social CJRAE Satu Mare cu rol de secretar al COSP

 

Competenţele COSP sunt următoarele:                                

a) emite certificatele de orientare/reorientare şcolară şi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE;                                                          

b) colaborează cu DGASPC Satu Mare, cu instituţiile de învăţământ, cu părinţii, cu asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.

 

 

 

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Centrul Logopedic Interscolar
Comisia de Orientare Scolara si Profesionala
Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala
Mediatorii scolari
Link-uri