Comisia de Orientare Școlară și Profesională

Orientarea școlară și profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) se realizează de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), la propunerea Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP).  

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare socio-profesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.

Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt copiii/ elevii/ tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES) evaluați de către Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare (CJRAE).

Componența COSP în anul școlar 2023 - 2024 este următoarea:                                    

Președinte: Cristea Sînziana, directorul CJRAE

Vicepreședinte: Miclăuș Judit, inspector școlar pentru învățământul special         

Membri titulari:

Bartha Helga Elisabeta, reprezentant CJ Satu Mare                    

Maier Mariana Adina, reprezentant DGASPC Satu Mare          

Takacs Cecilia, director adjunct Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare  

Moldovan Mădălina, coordonator Centrul Logopedic Interșcolar      

Suceveanu Marinela, asistent social CJRAE Satu Mare cu rol de secretar al COSP

Observator: Kosa Attila, reprezentant Organizația Caritas Satu Mare

Competențele COSP sunt următoarele:                                

a) emite certificatele de orientare/ reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE;
b) colaborează cu DGASPC Satu Mare, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale.