Evaluarea dezvoltării copiilor preșcolari în vederea înscrierii la școală

Înscrierea în învățământul primar

pentru anul școlar 2024-2025 a copiilor

care nu au frecventat grădinița sau au venit din străinătate

  • Părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024, care s-au întors din străinătate sau nu au frecventat grădinița și pentru care părinții/ reprezentanții legali solicită școlarizarea depun la CJRAE  Satu Mare cereri-tip, în conformitate cu O.M.E. nr.4019/15.03.2024 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025 (art.6 și 7).
  • Activitatea de evaluare va fi realizată în perioada 28 martie - 10 aprilie 2024, intervalul orar 10.00-18.00, în baza unei programări telefonice comunicată părinților/ reprezentanților legali ai copiilor de către reprezentanții CJRAE Satu Mare. Evaluarea se face la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918 nr.6. Părinții acestor copii pot depune la sediul instituției/ trimite cererea scanată pe emailul consilieri_sm@yahoo.com.
  • La încheierea activității de evaluare a dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.
  • Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.
  • Pentru informații suplimentare, sunteți rugați să ne contactați telefonic la telefon 0261736780/ 0756166323.

ANEXA_1_ORDIN Ministerul Educației nr. 4019/2024_privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2024 - 2025

ANEXA_2_ORDIN_Ministerul Educației nr. 4019/2024_CALENDARUL înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025

Cerere de evaluare a nivelului de dezvoltare_2024

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activității de înscriere în învățământul primar pentru anul școlar 2024 - 2025 

 

 

Director,

Sînziana Cristea