Legislație

Ordinul 4135-21.04.2020 de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare în sistemul de învățământ preuniversitar

Procedura egalizare șanse examene 2020

Legea nr. 45/ 2020 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

Legea educației - actualizată 2018

Ordinul MEN nr. 3124/2017 privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare

Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar (din 2016, cu completări ulterioare)

Ordinul MEN nr. 5086 din 2016 de aprobare a Metodologia privind școlarizarea la domiciliu

Ordinul comun nr. 1985/1305/5805 din 19 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități si /sau cerințe educaționale speciale

Ordinul MECTS nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/ a municipiului București de resurse și asistență educațională

Ordinul MECTS nr. 5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat

Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului