Informatii

Orientarea ÅŸcolară ÅŸi profesională a copiilor/elevilor / tinerilor cu cerinÅ£e educaÅ£ionale speciale (CES) se realizează de către Comisia de Orientare Åžcolară ÅŸi Profesională (COSP), la propunerea Serviciului de Evaluare ÅŸi Orientare Åžcolară ÅŸi Profesională (SEOSP).  

Scopul orientării ÅŸcolare ÅŸi profesionale vizează valorificarea potenÅ£ialului aptitudinal a intereselor, aspiraÅ£iilor, cunoÅŸtintelor, abilităţilor, deprinderilor ÅŸi a altor particulariăţi psihocomportamentale, precum ÅŸi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalităţii de ÅŸanse.

 

Beneficiarii certificatelor de orientare ÅŸcolară ÅŸi profesională sunt:        

 

a) copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecÅ£ia copilului din cadrul Consiliului Judetean Satu Mare, prin serviciul de evaluare complexă al DirecÅ£iei Generale de Asistenţă Socială ÅŸi ProtecÅ£ia Copilului Satu Mare (DGASPC);

 b) copiii/elevii/tinerii cu cerinÅ£e educaÅ£ionale speciale (CES) evaluaÅ£i de serviciul de evaluare si orientare ÅŸcolară ÅŸi profesională din cadrul Centrului JudeÅ£ean de Resurse ÅŸi Asistenţă EducaÅ£ională Satu Mare (CJRAE).

 

ComponenÅ£a COSP în anul scolar 2018 - 2019 este următoarea:                                    

PreÅŸedinte: Cristea Sînziana, directorul CJRAE

VicepreÅŸedinte: Crasnai Mihaela Elena Ana, secretar al Consiliului JudeÅ£ean Satu Mare           

Membri:

- Miclăus Judit, inspector ÅŸcolar pentru învăţământul special ÅŸi special integrat                        

- Maier Mariana Adina, reprezentant al DGASPC Satu Mare          

- Costin Ramonal, director Centrul Åžcolar pentru EducaÅ£ie Incluzivă Satu Mare        

- Corbu Marinela, asistent social CJRAE Satu Mare cu rol de secretar al COSP

 

CompetenÅ£ele COSP sunt următoarele:                                

a) emite certificatele de orientare/reorientare ÅŸcolară ÅŸi profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE;                                                          

b) colaborează cu DGASPC Satu Mare, cu instituÅ£iile de învăţământ, cu părinÅ£ii, cu asociaÅ£iile persoanelor cu dizabilităţi, cu reprezentanÅ£i ai administraÅ£iei publice locale ÅŸi societăţii civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanţă cu particularităţile lor individuale.

 

 

 

Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
Centrul Logopedic Interscolar
Comisia de Orientare Scolara si Profesionala
Serviciul de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala
Mediatorii scolari
Link-uri