Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare

Situația vaccinării personalului din CJRAE Satu Mare

 

Suntem parte din acest proiect deoarece valorizăm și susținem accesul fiecărui copil la educație! 

Avem convingerea că, doar acționând în echipă, putem aduce la școală elevii aflați în situație de risc.
Sunt multe modalități prin care elevii, părinții și întreaga comunitate pot fi sensibilizați cu privire la rolul educației iar proiectul inițiat de către partenerii noștri este un demers atractiv pentru a realiza acest lucru!

 

Pedalează pentru educație_2

index

Procedură privind repartizarea computerizată și admiterea candidaților de etnie romă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale din învățământul de masă și învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă

 

Procedură admitere învățământ profesional special

 

Ghid informativ - Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a, 2021

 

Recomandări pentru elevii aflați în pragul examenelor

 

Recomandări pentru părinții ai căror copii se află în pragul examenelor

 

 proiect

Rezultatele selecție mobilitate

 

 Procedura de selectie cadre didactice_Proiect WE TRANSFER...Educating for democracy

 

Admiterea în învățământul liceal și profesional, 2021 - județul Satu Mare

 

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examene naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat, sesiunea 2021

TUR VIRTUAL EDUCAȚIONAL 2021

 

 TELSPRIJINAdmiterea în liceu a  elevilor cu CES pe locuri special

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante în urma restrângerilor de activitate și transfer/pretransfer consimțit între unități de învățământ

Platforma naţională de informare despre vaccinarea COVID-19

Situatia copiilor cu parinti plecati în străinătate 2020

Mini-ghid de utilizare a aplicațiilor/ instrumentelor/ platformelor utilizate pentru realizarea resurselor educaționale prezentate în cadrul webinarului dedicat domeniului de consiliere/ asistență psihopedagogică

Mesaj destinat cadrelor didactice și elevilor cu ocazia Zilei mondiale a educației

Mesajul ISJ SM și CJRAE SM pentru părinți și cadre didactice la începerea anului școlar 2020-2021

Mesajul ISJ SM și CJRAE SM pentru elevi la inceperea anului școlar 2020-2021

 

Ghidul meseriilor care pot fi dobândite prin parcurgerea învățământului profesional din Satu Mare

Program cu publicul în perioada Stării de Alertă